سوارِ زابلیِ من

 

کودک که چه عرض کنم ، بچه راهنمایی درونم !هنوز در همان لحظه وایستاده که ، معلم دستور میگفت:

"بگو تا سوار آورم زابلی !"

بعدش هی این جمله رو به انواع مختلف ورژن ها و ویرایش های ادبی و بی ادبی تکرار میکردم:

بگو...

/ 0 نظر / 15 بازدید