دل پشیمان

حالا من بابت همه چیز ،از همه متاسفترم!

ساده است ولی حقیقته ، کاش دوباره مینوشتم و میگذراندم  آن لحظات خوابگاه را ،که رد می کردیم ترا با آن استدلات خودمانی و دور همی ،چه آدرسهای غلط دادم ،چه آدرسهای غلط رفتم وتا مدتها بی آدرس رفتم، اما باز هم آن یاد یادت که در دل مانده بود، سالها بعد به این بیتم رساند که ...

برو ای تن پریشان ، تو و آن دل پشیمان

که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد

/ 0 نظر / 27 بازدید